ราชกิจจาฯ ประกาศยกเลิกคำสั่งล้มละลาย “สมรักษ์ คำสิงห์”

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศยกเลิกคําสั่งการล้มละลายของ “สมรักษ์ คำสิงห์”วันนี้( 10 มี.ค.63) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง ยกเลิกการล้มละลายของจำเลยที่ 2 คดีหมายเลขแดงที่ ล. 3053/2561 กองบังคับคดีล้มละลาย 3 ศาลล้มละลายกลาง กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรมขอแจ้งให้ทราบทั่วกันว่า ตามประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ลงวันที่ 21 กันยายน 2561 ว่าศาลล้มละลายกลางได้มีคําสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของ นายสมรักษ์ คําสิงห์ จําเลยที่ 2 ไว้เด็ดขาด เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 นั้นบัดนี้ ศาลล้มละลายกลางได้มีคําสั่งยกเลิกการล้มละลายของ นายสมรักษ์ คําสิงห์ จําเลยที่ 2 ตามมาตรา 135 (2) แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2562ประกาศ ณ วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2563ศุภสันต์ วรรณภิระ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

Tagged : / / /